Bedrijf

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Locatie

Den Haag

Functie

Adjunct Directeur

Verantwoordelijk voor de sector Asiel binnen de regionale directie Zuid West. Tevens verantwoordelijk voor invoering van besturingsstructuur t.b.v. terugbrengen grote achterstanden in de asielaanvraagprocedures. Daarnaast oprichting van IND organisatie voor het vervolgen en uitzetten van asielzoekers met crimineel/mensenrechten verleden. Dit in samenwerking met het landelijk parket Openbaar Ministerie en Vreemdelingenpolitie. Directe aansturing van de afdelingen financiën, P&O, productiesturing, ICT en huisvesting.