Bedrijf

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Locatie

Utrecht

Functie

Manager Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk voor de inrichting van nieuwe VGN sturing, multidisciplinaire uitwisseling bedrijfsinformatie, eenduidige producten naar de VGN leden, financiële onderbouwing organisatieveranderingen. Opzet en uitvoering van organisatie- en projectstructuur voor de transformatie van de VGN van een gesloten informatieverwerkende beleidsorganisatie naar een open informatiewinkel voor leden en andere belanghebbenden. Daarnaast VGN strategie kernteam voor de vormgeving van de toekomstige VGN strategie met bijbehorende vereniging- en bureaustructuur. Dit in samenwerking met VGN bestuur en Universiteit van Amsterdam.