Bedrijf

Erasmus Universitair Medisch Centrum

Locatie

Rotterdam

Functie

Lid Clusterbestuur

Verantwoordelijk voor het clusterbestuur tezamen met de afdelingshoofden hoogleraren van de medische afdelingen hematologie en interne oncologie. Mede verantwoordelijk voor decentralisatie strategie van het Erasmus MC. Met de Erasmus MC Stafdiensten inrichten van de centrale en decentrale processen voor financiën, P&O, ICT en facilitaire zaken en het inrichten van het clusterbureau. Aansturing van de onderzoeksinstituten van de faculteit van de Erasmus universiteit en tevens verantwoordelijk voor opzet projectbewaking op het terrein van financieel management, capaciteits- en competentiemanagement, beschikbaarheid laboratoria en investeringen.