Functie

Directeur

Locatie

Groningen

Bedrijf

Universitair Medisch Centrum Groningen

Verantwoordelijk voor de invoering van innovatieve oncologische bestraling in UMC Groningen met Topklinische Protonentherapie faciliteit voor de bestralingsbehandeling van kinderen en jong volwassenen alsmede bedrijfsvoering, financiën, ICT, bouw en innovatie ontwikkeling met (inter)nationale partners. Innovaties en invoering van de bestralingsbehandeling in nauwe samenwerking met de Universitair Medische Centra, regionale en buitenlandse ziekenhuizen, gemeente, provincie, medische technologie leveranciers, banken en financiers, bouwbedrijven, ICT bedrijven, Nza en het Ministerie van VWS. Dit heeft in 2018 tot de opening van de UMCG Protonentherapie faciliteit geleid. Tevens de ontwikkeling van Research & Development innovatieprogramma’s en infrastructuur in het kader van het Topsectorenplan van het Ministerie van VWS en het Ministerie van EL&I. Het Protonentherapie Research & Development programma is in nauwe samenwerking met (inter)nationale partners zoals kennisinstituten, universiteiten en research consortia ten behoeve van innovatieve medische Protonentherapie.