Rob de Zeeuw

Wie ben ik

Bouwer die inspireert en geïnspireerd wordt om de gewenste samenwerking en resultaten te bereiken. Werkt aan sterke hoogwaardige relaties zowel intern in de organisatie als extern met partners. Gevoel voor besluitvormingsprocessen maar altijd met oog voor goede verstandhoudingen. Een stevige persoonlijkheid die een hoog ambitieniveau heeft en altijd werkt vanuit hart voor de zaak en de mensen.

Daadkrachtige, stimulerende, coachende en resultaatgerichte teamplayer die werkt vanuit nauwe afstemming met management, toezichthouders, professionals, medezeggenschap en medewerkers. Communicatief, verbindt mensen, creëert vertrouwen en maakt gebruik van een passende benadering met als doel het gewenste draagvlak voor de gerichte ontwikkelingen in de organisatie.

Specialisme is het doen van complexe trajecten met veel spelers uit verschillende vakgebieden en tegenstrijdige belangen. Hierin structuur geven, analyse en verbanden aanbrengen in de organisatiedynamiek, gedegen onderbouwen, voor- nadelen expliciteren en samen tot de best mogelijke oplossing brengen. Realisatie grootschalige verbetertrajecten in de zorg en overheid met doelmatig en effectief programma- en projectmanagement.