Toezichthouder

Ervaren toezichthouder vanuit de Zorgbrede en Landelijke Governancecode.
Toezichthouder bij het Rode Kruis alsmede de oprichting van de Raad van Toezicht voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en een UMC Groningen zorginstelling. Spreker tijdens de Conferentie Governance in de Zorg.

Lees meer

Management en Interim

Ervaren manager op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Goede diagnose, vindt op inhoud de aansluiting met professionals. Breed bedrijfskundig inzicht met focus op financiën, bedrijfsvoering, ICT en verandermanagement. Een doortastende en sensibele manager die mensen laat floreren. Realiseert complexe ontwikkelingen en ondersteunt medewerkers en management.

Lees meer

Advies

Ontwikkeling van strategie en lange termijn doelen. Tevens strategie vertalen naar korte termijn keuzes in bedrijfsvoering projecten, in de eigen organisatie en in samenwerking met strategische partners en andere stakeholders.

Lees meer

Innovatie en Projectmanagement

Realisatie van innovaties en projectmanagement bij zorginstellingen en overheid. Definiëring en hantering outputspecificaties, definiëren en managen van kwaliteitsrisco’s, beheersing en toepassing van risicomanagement. Opzet en toepassing van governance ten aanzien domeinbeheersing bestuur, management, financiën, bedrijfsvoering, ICT, techniek en overheids domeinen. Toepassing programma- en projectmanagement en planning. Gebruik van decision management en omgevingsmanagement binnen en buiten de organisatie.

Lees meer