Ruime ervaring in de Gezondheidszorg - Overheid – Advies – Toezichthouder bij verschillende organisaties waaronder universitair medische centra, gehandicapten- en ouderzorg, bij overheidsorganisaties zoals bestuursorganen en bij Ministeries en Noodhulp organisatie. Expertise op het terrein van strategie, financiën en bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en innovaties en medische technologie

Specifieke expertise in het doen van complexe trajecten met veel spelers uit verschillende vakgebieden en tegenstrijdige belangen. Benadering is om met voldoende expertise in de vakgebieden en met de menselijke maat, de betrokkenen in een traject naar elkaar toe te brengen, ieder in zijn waarde te laten en het beoogde resultaat te behalen. Meerdere organisatieontwikkelings- en verandertrajecten met succesvol resultaat doorgevoerd.